Cứu toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Samsung chết cơ

Cứu toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Samsung chết cơ
Rate this post

Ngày 03/12/2015 Cứu toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Samsung cho anh Trường – 0947109286. Ổ cứng dung lượng 250Gb (Model: HD253GJ) hiện tượng không nhận ổ cứng nguyên nhân do ổ cứng chết cơ. Dữ liệu lấy lại được toàn bộ sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *