Phục hồi dữ liệu HDD bị lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD bị lỗi đầu từ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu HDD bị lỗi đầu từ cho Anh Thuấn – 0986289027 yêu cầu phục hồi hoàn toàn dữ liệu trong thời gian sớm nhất. Ổ cứng Model:WD5000BPVT, ổ cứng laptop Western 500Gb. Kỹ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu và đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Thuấn vào ngầy 04/12/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *