Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng WD máy bàn bad nặng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng WD máy bàn bad nặng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng WD máy bàn bad nặng
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng WD máy bàn cho chị Ngọc, dung lượng ổ cứng 500Gb (Model: WD5000AAKS), do hiện tượng máy tính không nhận, nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị bad nặng. Ngày 11/12/2015  Chị Ngọc – 0913315151 đã nhận lại dữ liệu sau khi khôi phục lại.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *