Khôi phục dữ liệu ổ cứng WD máy bàn bad nặng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng WD máy bàn bad nặng
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng WD máy bàn cho chị Ngọc, dung lượng ổ cứng 500Gb (Model: WD5000AAKS), do hiện tượng máy tính không nhận, nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị bad nặng. Ngày 11/12/2015  Chị Ngọc – 0913315151 đã nhận lại dữ liệu sau khi khôi phục lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *