Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250Gb PC chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250Gb PC chết cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250Gb PC, ổ cứng không nhận bị chết cơ, ổ cứng Model: HD253GJ. Anh Vinh – 0976715486 – Thanh Hóa vào ngày 11/12/2015 đã nhận lại dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *