Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Samsung bị bad nặng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Samsung bị bad nặng
Rate this post

Ngày 12/12/2015 Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 320Gb bị bad nặng. Ổ cứng model: HM321HI cho anh Giang – 0997191989. Dữ liệu phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *