Lấy lại dữ liệu HDD laptop Seagate lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu HDD laptop Seagate lỗi đầu từ
Rate this post

Ngày 14/12/2015 Lấy lại dữ liệu HDD laptop Seagate lỗi 1 trong 4 đầu từ, dung lượng ổ cứng 500Gb cho anh Cảnh – 01683446811. Khách hàng yêu cầu đọc dữ liệu từ 3 đầu còn lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *