Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Toshiba chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Toshiba chết cơ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Toshiba, ổ cứng model: DT01ACA050 chết cơ 500Gb. Ngày 15/12/2015 anh Đức – 0962992936 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *