Cứu dữ liệu HDD laptop Hitachi ATA

Cứu dữ liệu HDD laptop Hitachi ATA
Rate this post

Cứu dữ liệu HDD laptop Hitachi ATA dung lượng 40Gb. Tình trạng không nhận chết cơ, Model: HTS4210 cho chị Phương – 0912060211. Ngày 16/12/2015 Chị Phương đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *