Lấy lại dữ liệu ổ cứng chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng chết cơ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng dòng 7200.12 chết cơ, dung lượng 250Gb. Ngày 18/12/2015 anh Hoan – 01688148398 dữ liệu phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *