Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu laptop bad sector

Khôi phục dữ liệu laptop bad sector

Khôi phục dữ liệu laptop bad sector
Rate this post

Ngày 16/12/2015 Khôi phục dữ liệu laptop ổ cứng Seagate 500Gb bị bad sector, mất dữ liệu, ổ cứng đã bị format cho anh Tùng – 0906176763. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao đầy đủ

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *