Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi laptop đầu từ hỏng

Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi laptop đầu từ hỏng
Rate this post

Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi laptop, dữ liệu được phục hồi vào ngày 17/12/2015 cho chị Nhung – 0984385390. Ổ cứng Laptop Hitachi dung lượng 500Gb Model: HTS5450B9 không nhận ổ cứng, đầu từ hỏng. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *