Phục hồi dữ liệu USB 32Gb không nhận

Phục hồi dữ liệu USB 32Gb không nhận
Rate this post

Phục hồi dữ liệu USB Kington 32GB. Ngày 18/12/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu cho anh Khánh – 0969597838. USB  hỏng không nhận. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *