Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate, dòng model: 5400.6. Ngày 18/12/2015 bàn giao dữ liệu cho chị Ánh – 0988929767. Ổ cứng laptop seagate 250Gb hỏng đầu từ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *