Cứu dữ liệu ổ western 3Tb lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ western 3Tb lỗi đầu từ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ western 3Tb.  Ngày 19/12/2015  bàn giao dữ liệu cho Anh Khoa – 0988998678. Ổ cứng Western 3Tb model: WD30EFRX lỗi đầu từ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *