Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop

Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop
Rate this post

Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop cho anh Trọng – 0963708181, tình trạng ổ cứng Toshiba bị bad sector anh Trọng đã dùng phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Ngày 21/12/2015 dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho Anh Trọng. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb model: MK3259GSXP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *