Phục hồi dữ liệu HDD laptop Seagate đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu HDD laptop Seagate đầu từ lỗi
Rate this post

Phục hồi dữ liệu HDD laptop Seagate cho anh Thanh – 0903441885, tình trạng ổ cứng do đầu từ lỗi. Ngày 21/12/2015 công ty bàn giao dữ liệu cho Anh Thanh. Ổ cứng 160Gb, model: 5400.3. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *