Lấy lại toàn bộ dữ liệu HDD Seagate laptop chết cơ

Lấy lại toàn bộ dữ liệu HDD Seagate laptop chết cơ
Rate this post

Lấy lại toàn bộ dữ liệu HDD Seagate laptop bị chết cơ cho khách hàng – 0904420779. Ngày 22/12/2015 Hardware Data đã bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng. Ổ cứng Latop Seagate 320Gb Model: ST320LT020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *