Phục hồi dữ liệu HDD laptop bị lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD laptop bị lỗi đầu từ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu HDD laptop bị lỗi đầu từ cho anh Tùng – 0902288500. Ngày 22/12/2015 Dữ liệu đã được bàn giao lại cho chủ nhân. Ổ cứng Hitachi dung lượng 320Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *