Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động lỗi 1 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động lỗi 1 đầu từ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Quyết – 0965766790, tình trạng có 04 đầu từ bị lỗi 01 đầu và khách hàng có yêu cầu là lấy 3/4 đầu. Ngày 23/12/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Quyết. Ổ cứng di động Western 1Tb model: WD10JMVW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *