Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western chết cơ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western, tình trạng chết cơ kêu lạch cạch, bề mặt đĩa kém cho chị Giang – 0989374396. Ngày 25/12/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Chị Giang. Ổ cứng Western 80Gb model: WD800JD dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *