Khôi phục dữ liệu ổ Toshiba di động không nhận

Khôi phục dữ liệu ổ Toshiba di động không nhận
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ Toshiba di động tình trạng không nhận ổ nguyên nhân là do ổ cứng chết cơ đĩa kém cho anh Tuấn – 0938965888. Ngày 25/12/2015 Hardware Data bàn giao đầy đủ dữ liệu lại cho Anh Tuấn. Ổ cứng di động Toshiba dung lượng 1Tb model: MK1059GSM. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *