Cứu dữ liệu HDD laptop Seagate đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu HDD laptop Seagate đầu từ lỗi
Rate this post

Cứu dữ liệu HDD laptop Seagate hiện tượng không nhận ổ do đầu từ lỗi cho chị Linh số điện thoại: 01266250986 Ngày 26/12/2015 Chi Linh đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi lại. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *