Cứu dữ liệu ổ cứng do ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng do ghost nhầm
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng mất dữ liệu là do ghost nhầm đã chia lại ổ và copy dữ liệu cho anh Đông – 09355936XX. Ngày 21/12/2015 bàn giao lại dữ liệu cho Anh Đông. (khách hàng yêu cầu ẩn thông tin). Ổ cứng Samsung 120Gb model: HM121HI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *