Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị tháo cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị tháo cơ
Rate this post

Ngày 31/12/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Phong – 0976276396. Ổ cứng Samsung 80Gb chết cơ đã bị tháo cơ can thiệp không thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *