Home / KHÁCH HÀNG / Cứu ổ cứng máy bàn samsung 160Gb cháy cơ

Cứu ổ cứng máy bàn samsung 160Gb cháy cơ

Cứu ổ cứng máy bàn samsung 160Gb cháy cơ
Rate this post

Ngày 05/12/2015 Cứu ổ cứng máy bàn samsung 160Gb cho khách hàng 0904301501. Ổ cứng dung lượng 160Gb model: HD161GJ. Mạch bị cháy cơ kêu lạch cạch

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *