Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Seagte chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Seagte chết cơ
Rate this post

Ngày 23/09/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Seagte cho anh Hưng – 0985812766. Ổ cứng Laptop Seagte 160G chết cơ đã tháo cơ can thiệp nơi khác không thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *