Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung lỗi
Rate this post

Ngày 19/09/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Tỉnh – 0917379886. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *