Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn bad sector
Rate this post

Ngày 04/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn cho Anh Hoàng Anh_0976162053. Ổ cứng Model: HD161GJ. Ổ cứng Samsung máy bàn bad sector.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *