Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western đĩa xước

Ngày 14/01/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho anh Đông – 0913035706. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ, mặt đĩa xước. Đã tháo cơ nơi khác can thiệp không thành công

One comment

  1. Nguyễn Đức Thịnh

    Máy tính mình bị hiện tượng không nhận ổ cứng. Mình đã mang ra hiệu kiểm tra họ bảo bị xước đĩa. Vậy mình muốn hỏi có thể khôi phục dược dữ liệu k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button