Khôi phục dữ liệu ổ Western hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ Western hỏng
Rate this post

Ngày 13/07/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho chú Hào – 0916099XXX. Ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EACS) hỏng đầu từ Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *