Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu laptop Western không nhận ổ

Phục hồi dữ liệu laptop Western không nhận ổ

Phục hồi dữ liệu laptop Western không nhận ổ
Rate this post

Ngày 26/11/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western cho anh Khánh – 0904445618. Ổ cứng Laptop Western 60Gb (Model: WD600BEVS) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *