Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ laptop Fujitsu cơ ổ cứng lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ laptop Fujitsu cơ ổ cứng lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ laptop Fujitsu cơ ổ cứng lỗi
Rate this post

Ngày 10/12/2015 Phục hồi dữ liệu ổ laptop Fujitsu cho anh Thọ – 0904157511. Ổ cứng Furitsu dung lượng 120Gb model: MHZ2120BH hiện tượng không nhận ổ sau khi ghost, nguyên nhân do cơ ổ cứng lỗi. Dữ liệu cứu thành công ngay trong ngày

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *