Phục hồi dữ liệu ổ laptop Fujitsu cơ ổ cứng lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ laptop Fujitsu cơ ổ cứng lỗi
Rate this post

Ngày 10/12/2015 Phục hồi dữ liệu ổ laptop Fujitsu cho anh Thọ – 0904157511. Ổ cứng Furitsu dung lượng 120Gb model: MHZ2120BH hiện tượng không nhận ổ sau khi ghost, nguyên nhân do cơ ổ cứng lỗi. Dữ liệu cứu thành công ngay trong ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *