Phục hồi HDD PC Samsung 500Gb mất dữ liệu

Phục hồi HDD PC Samsung 500Gb mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 15/12/2015 Phục hồi HDD PC Samsung 500Gb model: HM500JI mất dữ liệu cho khách hàng 0915941466. Khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Dữ liệu đã được bàn giao lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *