Hoang Ha

Khôi phục HDD cho Western 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Ngày 31/8/2017 khôi phục dữ liệu cho a Chiến Thắng (O989271945). Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Sau khi kiểm tra và xác định ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu đã được cứu thành công và bàn giao lại cho anh Thắng

Read More »

Cứu dữ liệu HDD Samsung 80GB chết cơ

cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB

– Ngày 31/8/2017 cứu dữ liệu hdd chết cơ cho anh Trìu (O988405070). Ổ cứng desktop samsung 80GB model: HD082GJ. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi thành công và bàn giao …

Read More »
Call Now Button