Blog Layout

Lấy lại dữ liệu HDD Samsung 80GB đòi format

7429 Samsung 80GB đòi format

Lấy lại dữ liệu HDD Samsung 80GB đòi format5 (100%) 1 vote Ngày 1-3-2018 lấy lại dữ liệu cho anh Quang SĐT 09034xx078. HDD Samsung 80GB model: HD082GJ đòi format. Sau khi kiểm tra kỹ phát hiện ổ bị bad sector nặng, đầu đọc hỏng. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục thành công sau 1 ngày.

Read More »