Tag Archives: cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi

Recover data hdd Hitachi Desktop bị chết cơ

Ngày 17/4/2017 cứu dữ liệu hdd có tiếp nhận đĩa cứng của anh Mạnh (O1657135110). Hard disk Desktop Hitachi 320GB, model: HDS721032CLA362 bị chết cơ. Dữ liệu của anh Mạnh được Recover lại toàn bộ.  

Read More »

Khôi phục data Hdd Hitachi 750GB mất dữ liệu

Ngày 17/4/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Quân (O915416869). Hard disk Hitachi 750GB model: HTS5475750 mất dữ liệu do khách hàng chạy nhầm Recover. Cứu dữ liệu ổ cứng Nguyễn Ngọc Vũ đã cứu đầy đủ và bàn giao cho anh Quân.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB chết cơ

Ngày 15/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Ân (O978989402). Đĩa cứng Hitachi 320GB model: HTS7232A7. Tình trạng ổ cứng không hoạt động khi kết nối vơi máy tính. Sau khi cuudulieuhdd tiến hành kiểm tra xác định được nguyên nhân bị chết cơ. Sau 1 ngày data được lấy lại đầy đủ và bàn giao cho anh Ân

Read More »

Khôi phục data ổ cứng Laptop Hitachi 750GB

Khôi phục dữ liệu HTS5475750

– Ngày 1/3/2017 khôi phục data cho anh Đăng (O973271789). Ổ đĩa cứng Hitachi laptop 750GB model: HTS5475750. Biểu hiện không truy xuất được phân vùng ổ D,E. Nguyên nhân ổ cứng máy tính Bị bad sector nặng. Dữ liệu được cứu thành công sau 1 ngày.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad Sector

Lấy lại dữ liệu HTS7250500

– Ngày 23/2/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho cho khách hàng (O983474222). Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS7250500 được khách hàng mang đến trong tình trạng khi kết nối vào máy tính bị treo đơ. Công ty tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector nặng. Tất cả data được khôi phục thành công và …

Read More »

Khôi phục dữ liệu hdd Hitachi 250GB chết cơ

– Ngày 18/2/2017 khôi phục dữ liệu ổ đĩa cứng cho anh Tiến  (O984791103). Hdd Hitachi Desktop 250GB model: HDP7250250 . Tình trạng không hoạt động. Sau khi cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ, khả năng thấp, vật tư hiếm. Tất cả data được phục hồi và bàn giao cho khách …

Read More »
Call Now Button