KHÁCH HÀNG

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi đầu đọc

7489 seagate 500GB lỗi đầu đọc

Ngày 14-03-2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Viết SĐT 09758xx680. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 không thể truy xuất dữ liệu. Kiểm tra xác định ổ đang bị hỏng đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ data được công ty cứu lại thành công và bàn giao cho khách hàng.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Magnetic chết cơ

7468 magnetic 320GB chết cơ

Ngày 14-03-2018 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Diện SĐT 09833xx034. Ổ cứng Magnetic 320GB model: MD3200-BJDW. Ổ HDD bị chết cơ, đĩa kém. Dòng ổ khá cổ nên chúng tôi mất 2 ngày mới khôi phục được toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 150GB bị lỗi cơ

7483 Western 250GB lỗi cơ

Ngày 13-03-2018 lấy lại dữ liệu HDD cho chị Dương SĐT 016459xx164. Ổ HDD Western 250GB model: WD2500BEVT. Nguyên nhân ổ đang bị lỗi cơ, đĩa kèm, khả năng đọc dữ liệu thấp. Sau 2 ngày chúng tôi đã khôi phục thành công dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu từ

7477 Western 250GB hỏng đầu từ

Ngày 13-03-2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chị Thủy SĐT 09637xx737. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX không thể truy cập được dữ liệu. Kiểm tra xác định ổ bị hỏng đầu từ, đĩa kém. Do khả năng lấy lại thấp nên thời gian lấy thành công dữ liệu mất hơn 1 ngày. Tất cả dữ liệu được …

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB mất dữ liệu

7475 Samsung 1TB mất dữ liệu

Ngày 13-03-2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tú SĐT 09844xx022. HDD Samsung 1TB model: ST1000LM024 đang không nhận. Kiểm tra xác định ổ đã bị chết cơ. Dữ liệu được công ty cố gắng cứu lại thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »