Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ

Lấy lại dữ liệu HDD desktop Samsung 250GB chết cơ

5.0 01 Ngày 6-9-2017 lấy lại dữ liệu HDD desktop Samsung 250GB cho chị Hạnh ở Hải Phòng – (O90214x955). Nhận định ổ cứng HDD desktop Samsung 250GB model: HD253GJ trong tình trạng bị kiến chui, chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho chị Hạnh  

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western chết cơ

5.0 01 Ngày 5/9/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western chết cơ cho anh Hải – (O90320x507). Nhận định chi tiết: ổ cứng Western 500GB model: WD5000BEVT bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Hải sau 1 ngày.

Read More »
Call Now Button