Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung

Cứu data ổ cứng Samsung bị chết cơ

Ổ cứng samsung bị chết cơ

Ngày 7-9-2017 công ty nhận cứu data ổ cứng Samsung bị chết cơ cho anh Thái – (O94307x881). Thông số cơ bản: Ổ cứng Samsung 250Gb, số model: HD253GJ. Tình trạng: Ổ cứng bị chết cơ Sau khi kiểm tra và xác định tình trạng, data được công ty cứu lại và bàn giao cho anh Thái.

Read More »

Khôi phục data Samsung 250GB bị Virus

– Ngày 1/4/2017 khôi phục data cho anh Đa (O979434303). đĩa cứng Hãng Samsung 250GB model: HD252HJ bị Virus bị mất dữ liệu. Trong ngày dữ liệu của anh Đa được recover lại toàn vẹn.

Read More »

Khôi phục data hdd Samsung 160GB chết cơ

– Ngày 14/3/2017 khôi phục data cho anh Nghĩa (O988058550). Đĩa cứng Samsung 160GB model: HD161GJ bị chết cơ, flatter kém.  Theo yêu cầu cùa khách hàng dữ liệu được khôi phục lại đầy đủ cho anh Nghĩa.

Read More »

Cứu dữ liệu hdd Samsung 80GB bị chết cơ

– Ngày 13/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Trường (O987224999). Ổ cứng máy tính desktop Samsung 80Gb model: SP0802N. Được khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Data được phục hồi thành công sau 1 ngày.

Read More »