Tag Archives: Hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 640GB hỏng đầu đọc

0.0 00 – Ngày 11/3/2017 cứu dữ liệu ổ cứng Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận hard disk của anh Tú  (O982227279). Hdd Western 640GB model: WD6400BPVT. Sau khi kiểm tra xác định được ổ cứng hỏng 1/4 đầu đọc . Toàn vẹn data của khách hàng được recover .

Read More »

Cứu data ổ cứng Seagate 500GB lỗi đầu đọc

0.0 00 – Ngày 10/3/2017 cứu data cho anh Toàn (O988626609). Hard drive Seagate 500GB . Tình trạng ổ cứng không hoạt động khi kết nối với máy tính. Nguyên nhân lỗi đầu đọc. Dữ liệu được lấy lại thành công và bàn giao cho anh Toàn sau 1 ngày.

Read More »

Recover dữ liệu hdd Seagate 500GB hỏng đầu từ

0.0 00 – Ngày 8/3/2017 recover dữ liệu cho anh Trường (O973694169). Ổ đĩa cứng Seagate 500GB. Biểu hiện nhìn thấy dữ liệu ko copy đc, đã chạy scandisk. Nguyên nhân hư 1/3 đầu từ . Dữ liệu được recover thành công sau 1 ngày và bàn giao đầy đủ cho anh Trường

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB đầu đọc hỏng

0.0 00 – Ngày 7/3/2017 cuudulieuhdd.com tiếp nhận ổ cứng của anh Thanh (O9021330xx). Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000. Biểu hiện hdd không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị hư đầu đọc, đĩa kém. Dữ liệu được recover và bàn giao đầy đủ cho anh Thanh.

Read More »

Phục hồi data ổ cứng Hitachi 500GB hư đầu đọc

0.0 00 – Ngày 2/3/2017 phục hồi data hard drive cho anh Hiếu (O978859666). Ổ cứng máy tính Hitachi 500Gb model: HTS5450A7. Nguyên nhân hư đầu đọc , khả năng lấy lại thấp. Sau 1 ngày cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã cứu thành công dữ liệu cho anh Hiếu.

Read More »
Call Now Button