Tag Archives: Ổ cứng bị kiến chui

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB kiến chui

phục hồi dữ liệu HD322GJ

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng  Samsung 320GB model: HD322GJ cho khách hàng ở Bắc Giang (o906178098) ngày 1/7/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng bị chết cơ do kiến chui. Toàn bộ dữu liệu của khách hàng được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.  

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB kiến chui

cứu dữ liệu HD322GJ

– Cứu dữ liệu ổ cứng desktop Samsung  320GB  model: HD322GJ  cho anh Thành  –  (o988261988) ngày 21/6/2016. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân bị kiến chui, chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được  phục hồi thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »
Call Now Button