Home / Tag Archives: Ổ cứng bị kiến chui

Tag Archives: Ổ cứng bị kiến chui

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB kiến chui

cứu dữ liệu HD322GJ

– Cứu dữ liệu ổ cứng desktop Samsung  320GB  model: HD322GJ  cho anh Thành  –  (o988261988) ngày 21/6/2016. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân bị kiến chui, chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được  phục hồi thành công và bàn giao lại …

Read More »