Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Nghệ An

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng cơ

7469 Seagate 320GB hỏng cơ

5.0 01 Ngày 10-3-2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Thế _ Nghệ An SĐT 09831xx142. Ổ cứng Seagate 320GB model: 5400.6_320 không truy xuất được do ổ bị chết cơ, đĩa kém. Tất của data được lấy lại thành công và bàn giao đầy đủ.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB bị hỏng cơ

23-1 Hitachi 1TB hỏng cơ

5.0 01 Ngày 23-1-2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chị Mỹ ở Nghệ An SĐT: 09761xx286. Ổ cứng Hitachi 1TB model: HDS72101. Ổ cứng PC hitachi 1TB bị hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu của chị Mỹ được chúng tôi phục hồi thành công và bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD Hitaichi 500GB bị chết cơ

1-12 HDD Hitaichi 500GB bị chết cơ

5.0 01 Ngày 1-12-2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Vinh SĐT O9159xx466. Ổ cứng Hitachi 500GB được gửi đến công ty trong tình trạng bị chết cơ. Dữ liệu được khôi phục thành công và bàn giao cho khách hàng đầy đủ.

Read More »

Khôi phục data ổ cứng Western 320Gb mất dữ liệu

Khôi phục data Western 320Gb

5.0 02 Ngày 8/8/2017 khôi phục data ở Huế cho khách hàng  (O913425406/ O914365257). Ổ cứng Desktop Western 320GB model: WD3200AAJS. Nguyên nhân dữ liệu bị mất do cài lại windows chưa copy dữ liệu ổ C. Data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng trong ngày.  

Read More »

Khôi phục data HDD Western 250GB chết cơ

Khôi phục data-western-250

5.0 03 Ngày 27/6/2017 khôi phục data cho khách hàng ở Vinh (O912302812). HDD Western 250GB model: WD2500AAKX được  gửi đến công ty chúng tôi trong tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu của khách hàng được lấy lại toàn bộ.

Read More »

Lấy lại data HDD Western 250GB bị hỏng cơ

lấy lại data-Western-250GB

5.0 02 Ngày 26/6/2017 Lấy lại data cho khách hàng ở Vinh là anh Thủy (O972067657). HDD Western 250GB model: WD2500AAKX được anh mang đến trong tình trạng ổ cứng bị hỏng cơ. Cuudulieuhddd.com đã khôi phục hoàn toàn dữ liệu cho anh.

Read More »
Call Now Button