Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng bị hỏng 1/2 đầu từ

5.0 01 Ngày 1/9/2017 công ty chúng tôi đã cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model WD10EZEX cho chị Dung – (O90325x635). Tình trạng của ô cứng là bị hỏng 1/2 đầu từ và công ty đã cứu lại toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng bị hỏng này sau 1 ngày.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ỏ cứng-Hitachi 320Gb

5.0 03 – Ngày 16/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng là anh Quý (0962897368). Nguyên nhân ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS7232 đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau khi kiểm tra và xác định nguyên nhân, kỹ thuật cuudulieuhdd.com đã tiến hành  lấy lại toàn bộ data cho anh Quý.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu-Western-1TB

5.0 02 Ngày 15/8/ 2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Quang Anh (O912033606) . Ổ cứng Western 1TB model :WD10JMVW của khách hàng được công ty chúng tôi tiếp nhận trong tình trạng lỗi 1/4 đầu từ. Dữ liệu của anh được khôi lại toàn vẹn ngay sau đó.

Read More »

Cứu dữ liệu HDD Western 1TB hỏng đầu từ

cứu dữ liệu WD-1TB

5.0 01 Ngày 2/6/2017 cứu dữ liệu cho khách hàng ở Quảng Ninh là chị Hoa (O985158225). HDD Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ cứng của chị bị hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục lại và bàn giao cho khách hàng.  

Read More »
Call Now Button