Tag Archives: Ổ cứng hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate 1TB hỏng cơ

Lấy dữ liệu ST1000LM024

Ngày 20/4/2017 lấy dữ liệu cho anh Dương (O985741030). Ổ cứng máy tính Seagate 1TB model: ST1000LM024. Biểu hiện không kết nối với máy tính, Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng cơ. Data đã được phục hồi và bàn giao cho anh Dương.

Read More »
Call Now Button