Home / Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng bị ghost nhầm

Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng bị ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate ghost nhầm

cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB

Ổ cứng Seagate 320GB được mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do khách hàng ghost nhầm vào phân vùng chứa dữ liệu ổ D. Khách hàng đã chạy phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Ngày 02/04/2016 cứu dữ liệu  ổ cứng Seagate cho anh Cường – …

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng do ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng mất dữ liệu là do ghost nhầm đã chia lại ổ và copy dữ liệu cho anh Đông – 09355936XX. Ngày 21/12/2015 bàn giao lại dữ liệu cho Anh Đông. (khách hàng yêu cầu ẩn thông tin). Ổ cứng Samsung 120Gb model: HM121HI

Read More »