Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng bị ghost nhầm

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba do ghost nhầm

Ngày 5/9/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng Toshiba do ghost nhầm cho anh Hồng – (O90448x447). Nhận định cụ thể, Ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265GSXN trong tình trạng bị mất dữ liệu do ghost nhầm. Data đã được cứu lại và bàn giao cho anh Hồng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate ghost nhầm

cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB

Ổ cứng Seagate 320GB được mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do khách hàng ghost nhầm vào phân vùng chứa dữ liệu ổ D. Khách hàng đã chạy phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Ngày 02/04/2016 cứu dữ liệu  ổ cứng Seagate cho anh Cường – 0904563030. Sau 24h làm việc toàn bộ dữ liệu đã …

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung ghost nhầm

Ổ cứng 250GB model: HD253GJ được mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do trong quá trình ghost khách hàng đã ghost nhầm vào phân vùng dữ liệu nên toàn bộ dữ liệu bị mất đi. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu vào ngày 25/03/2016 và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

Read More »
Call Now Button