Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng bị xóa nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng 4TB bị format

Ngày 1/9/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng 4TB model: WD40PURX bị format nhầm cho anh Đức Anh – (O98825x002). Sau khi nhận định ổ cứng của anh Đức Anh bị mất dữ liệu do format nhầm. Theo yêu cầu của khách hàng công ty chúng tôi đã đã phục hồi dữ liệu hoàn toàn và giao cho khách hàng.

Read More »
Call Now Button