Lấy lại dữ liệu ổ HDD Seagate chết cơ, đĩa xước

5/5 - (1 vote)

Ngày 11-9-2017 lấy lại dữ liệu bị mất do ổ cứng HDD Seagate 1TB model: ST1000LM024 bị chết cơ, bị đĩa xước cho anh Quân – O986612378. Toàn bộ data được công ty lấy lại sau 1 ngày.

One comment

  1. em có ổ cứng seagate 250 gb bị chết có lấy lại được k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button