Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 640GB mất dữ liệu do chạy Recovery

5/5 - (1 vote)

– Ngày 28/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 640GB cho anh Khoa (O904166488). Chạy Recovery gộp 3 ổ thành 1, mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.

One comment

  1. mình cũng có một ổ cứng bị chết. đang cần lấy lại dữ liệu. cho mình xin sđt và địa chỉ để mình mang ổ đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button