Tag Archives: Bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB Bad Sector

cứu dữ liệu HD322GJ

– Ngày 3/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Hải (O912421922). Hard disk desktop hãng Samsung 320GB model: HD322GJ. Dấu hiệu phân vùng D đòi format . Nguyên nhân bad nặng. Toàn vẹn dữ liệu được recover và bàn giao cho anh Hải sau 1 ngày.  

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad Sector

Lấy lại dữ liệu HTS7250500

– Ngày 23/2/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho cho khách hàng (O983474222). Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS7250500 được khách hàng mang đến trong tình trạng khi kết nối vào máy tính bị treo đơ. Công ty tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector nặng. Tất cả data được khôi phục thành công và …

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad nặng

Cứu dữ liệu HTS545050A7

Ngày 15/2/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận ổ cứng của khách ở Thanh Hóa (O987886292). Hdd Hitachi laptop 500GB model: HTS545050A7 được khách hàng mang đến trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector nặng. Tất cả dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho …

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bad nặng

Khôi phục dữ liệu Seagate 320GB

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB cho khách hàng ở Hải Dương (o97799211 7) ngày 16/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng treo đơ, sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad nặng. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 160GB Bad sector nặng

cứu dữ liệu STM3160318

– Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 160GB model: STM3160318 cho anh Thuận ở Phú Xuyên (o987210161) ngày 27/6/2016. Hiện tượng ổ cứng không truy xuất được dữ liệu, nguyên nhân bị Bad sector nặng. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba bad sector

Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu, treo đơ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad sector nặng. Ngày 11/05/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: MQ01ABD050 cho anh Tuấn Anh – 0902221454. Đã bàn giao dữ liệu.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại toàn bộ cho anh Thuận ở Vĩnh Phúc – 0948850258. Ổ cứng  160Gb mang tới trong tình trạng không nhận, không truy xuất được dữ liệu. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị bad nặng. Ngày 23/03/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Seagate.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bad nặng

Bàn giao dữ liệu lại cho chị Minh – 0974854876. Khách hàng đề nghị cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB vào ngày 21/03/2016. Ổ cứng trong tình trạng không vào được windows. Nguyên nhân ổ cứng bị bad nặng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bad nặng

Ổ cứng 750GB model: WD7500KMW được anh Nam – 0915006666 mang tới trong tình trạng không nhận, cắm vào máy tính bị treo. Qua kiểm tra ổ cứng bị bad nặng. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western. Công ty chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu.

Read More »
Call Now Button