Home / Tag Archives: Cứu dữ liệu Hải Phòng

Tag Archives: Cứu dữ liệu Hải Phòng

Recover data HDD seagate desktop 250GB đầu từ lỗi

– Ngày 11/7/2017 recover data cho khách hàng ở Hải Phòng ( O934268666). HDD Seagate desktop 250GB được kỹ thuật cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ xác định nguyên nhân đầu từ  lỗi. Theo yêu cầu của khách hàng, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục lại …

Read More »